Denne hjemmesiden inneholder postkort hovedsaklig fra Vardø. Vardø Frimerkeklubb har et prosjekt som går ut på å registrere alle postkort med motiv fra Vardø inklusive Kiberg og Hamningberg. Vi er derfor takknemlige for hjelp til dette arbeidet. Det gjelder scan av postkort og opplysninger om motivene forøvrig.

 

Jeg samler også postkort fra Murmankysten og Archangelsk, samt Petsamo i Finland.

Postkort fra Vardø

 

Vardø er Nord-Norges eldste by som bystatus i 1789. Vardø ble etterhvert pomorhoved-staden og silreisendeenter for handelen med Russland fram til revolusjonen. Vardø var også et av de største fiskecværet i Norge. Alt dette førte til at Vardø hadde mange tilreisende og et stort kontaktnett i Norge og ute i Europa. Dette var nok medvirkende til at Vardø har et fantastisk utvalg av postkort.

 

Det er også tatt med kort fra Hamningberg og Kiberg.

Postkort fra Murman-kysten og Archangelsk

 

Denne siden innholder postkort fra Murman-kysten og Archangelsk. Vardø hadde tett kontakt med stedene på Murmankysten og Archangelsk - både gjennom pomorhandel og bosetting av nordmenn på Murmankysten. I perioden 1870 - 1920-årene var det damp-skipsforbindelse som var postførende mellom Vardø og Archangelsk

I oppgjøret etter 1. verdenskrig ble Finland tildelt Petsamo-området, slik at de fikk tilgang til Nordishavet og en isfri havn. Etter 2. verdenskrig området igjen russisk. Finland bygde ut veier, flyplasser, havner, industri osv. i perioden fram mot krigen

Nyheter og oppdateringer:

29. april 2013:

Vardø Frimerkeklubb avholder auksjon med mange postkort fra Vardø søndag 5. mail. Link finner du her.

 

23. februar 2013:

Galleriene med postkort fra Vardø i storformatkort, både sort/hvit og farger, er oppdaterte

 

7. januar 2013:

Siden lansert på møte i Vardø Frimerkeklubb

Copyright © Jan Lauridsen 2012